Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de applicatie AH to go (“AH to go app“) als alle informatie, diensten en leveringen die via AH to go worden aangeboden (“Diensten“). AH to go en de Diensten worden u aangeboden door Albert Heijn To go B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 56929455, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam (hierna: “AH to go“).

  1. AH TO GO APP

De AH to go app is gratis te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store. De AH to go app is geschikt voor Apple iPhone 4s en hoger met iOS8 of hoger en Android smartphones met Android 4.0 of hoger.  Vanwege de grote verscheidenheid aan Android smartphones kunnen we niet op alle merken en types een juiste werking garanderen.

Door het downloaden van de AH to go app verkrijgt u een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de AH to go app te gebruiken op een iPhone of Android toestel die in uw bezit is. U mag de AH to go app niet distribueren en/of beschikbaar stellen op welke wijze dan ook en u mag de AH to go app niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de AH to go app gebruik zouden kunnen maken. U mag de AH to go app niet deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Wij kunnen niet garanderen dat de AH to go app foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van de Diensten staken, hiermee eindigt ook uw recht om gebruik te maken van de AH to go app. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zult u de AH to go app niet meer gebruiken en van uw toestel verwijderen.

  1. PRIVACY

Op deze applicatie is het privacy- en cookiebeleid van toepassing dat u kunt nalezen op http://ahtogo.nl/privacybeleid/ en http://ahtogo.nl/cookiebeleid/

  1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (i) de AH to go app en (ii) de Diensten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij AH to go en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de vermelde informatie en/of de AH to go app openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

  1. VEILIGHEID

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de AH to go app en de Diensten virusvrij zijn, maar kunnen dat helaas niet garanderen.

  1. DEALS ACTIVEREN EN VERZILVEREN

In de AH to go app worden u aanbiedingen (“deals”) getoond voor een bepaald moment van de dag. Bij de aanbieding zelf staat vermeld tot welk tijdstip deze geldig is. Bij de aanbieding wordt ook vermeld over welk product of welke producten de aanbieding gaat en welke korting hierbij op dit product of deze producten wordt gegeven.

Als u een aanbieding wilt kopen in een AH to go winkel moet u deze aanbieding eerst in de app activeren (bij de “deal” staat aangegeven hoe u dit kunt doen). U koopt de aanbieding dus niet in de app. De aankoop vindt pas plaats als u het product uit de aanbieding en uw digitale klantenkaart (beschikbaar in de app) bij de kassa laat scannen in dezelfde transactie en deze transactie betaalt (bij een onbemande ‘Scan to go zelfscankassa’ kunt u zelf het product en uw klantenkaart scannen).

Als u een aanbieding hebt geactiveerd, staat dit duidelijk vermeld bij de deal. Door u ontvangen cadeaus hoeft u overigens niet eerst te activeren ( zoals een “welcome deal” bij het inschrijven in de app, of een beloning voor een volle spaarkaart). Dit staat vermeld bij het cadeau. Als u een aanbieding niet hebt geactiveerd, geldt de aanbieding niet (met uitzondering van cadeaus dus).

U kunt een door u geactiveerde aanbieding alleen verzilveren tot het tijdstip dat vermeld staat bij de aanbieding in de app. Cadeaus hebben echter een langere geldigheidstermijn. Deze staat vermeld op de cadeaukaart. Één aanbieding uit de app (ook de cadeaus) kunt u slechts een keer verzilveren. Als een aanbieding is verzilverd in de winkel, verdwijnt deze daarna automatisch uit de app. Dit geldt overigens ook voor aanbiedingen die zijn verlopen (ongeacht of deze door u zijn geactiveerd of niet).Eventuele gemiste kortingen zullen niet met terugwerkende kracht verstrekt worden.

Aanbiedingen uit de app kunnen niet bij de AH to go winkel in een BP tankstation worden verzilverd.

Voor alle aanbiedingen (met uitzondering van cadeaus) geldt: op is op. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met andere acties of aanbiedingen.

  1. SPAREN VOOR GRATIS PRODUCTEN

In de AH to go app worden u spaarkaarten getoond. Bij elke spaarkaart staat vermeld hoe lang de spaaractie loopt. Tevens wordt bij een spaarkaart vermeld met welke producten u een zegel op de spaarkaart ontvangt, hoeveel zegels u moet sparen voordat uw spaarkaart vol is en welke beloning u ontvangt als uw spaarkaart vol is.

Een zegel wordt alleen bijgeschreven op uw spaarkaart als u het product waarmee u een zegel spaart en uw digitale klantenkaart (beschikbaar in de app) bij de kassa in een AH to go winkel laat scannen in dezelfde transactie en deze transactie betaalt (bij een onbemande “Scan to go zelfscankassa’’ kunt u zelf het product en uw klantenkaart scannen). Voor elk aldus aangeschaft product ontvangt u een zegel op uw spaarkaart. Een gespaarde zegel of een volle spaarkaart kan niet worden overgedragen naar een ander account.

Als uw spaarkaart vol is ontvangt u een cadeaukaart in uw app. Na het ontvangen van een cadeaukaart in de app begint u weer met een nieuwe spaarkaart. De cadeaukaart is automatisch geactiveerd en daarmee direct verzilverbaar in de AH to go winkel. U verzilvert een cadeaukaart als u het bijbehorende product en uw digitale klantenkaart (beschikbaar in de app) bij de kassa in de AH to go winkel laat scannen in dezelfde transactie en deze transactie betaalt (bij een onbemande “Scan to go zelfscankassa” kunt u zelf het product en uw klantenkaart scannen). Als u het product van de cadeaukaart hebt verzilverd in de winkel en dit product in aanmerking komt voor een spaarzegel, ontvangt u hiervoor automatisch ook weer een zegel op uw spaarkaart in de app.

U kunt een cadeaukaart alleen verzilveren tot de datum die vermeld staat bij de cadeaukaart in de app. Een cadeau kunt u slechts eenmalig verzilveren. Als een cadeau is verzilverd in de winkel, verdwijnt deze daarna automatisch uit de app.

Zegels kunt u sparen tot en met de datum die vermeld staat op de spaarkaart.

Eventuele gemiste spaarzegels kunnen niet met terugwerkende kracht verstrekt worden.

U kunt geen zegels sparen en cadeaus verzilveren bij de AH to go winkel in een BP tankstation.

Cadeaus voor volle spaarkaarten kunnen niet gecombineerd worden met andere acties of aanbiedingen.

  1. INFORMATIE VIA DE AH TO GO APP

De AH to go app en de Diensten kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Indien u fouten in de AH to go app en/of de Diensten aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt door een e-mail bericht te sturen naar Ahtogoapp@ahold.com 

  1. WIJZIGING EN OVERIGE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Daarom raden wij u aan om van tijd tot tijd www.ahtogo.nl/algemenevoorwaarden te raadplegen voor de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.